Заказать звонок
График работы Ежедневно с 8.00 до 20.00

Быстрая доставка По всей территории Украины

на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів

Здійснюючи покупку в інтернет-магазині GlossFire (www.glossfire.com), Покупець у повному обсязі та беззастережно погоджується з усіма нижчепереліченими умовами.

1. Визначення термінів

1.1. «Оферта» – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з ним Договір купівлі-продажу товару дистанційним способом на умовах, що містяться в цій Оферті. Договір, укладений згідно з даною публічною офертою (акцептована оферта) не вимагає двостороннього підписання та дійсний в електронному вигляді.

1.2.«Продавець» - суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює реалізацію Товару, представленого на Сайті Інтернет-магазину.

1.3. «Покупець» – фізична або юридична особа, яка прийняла в повному обсязі та без винятків умови Оферти (вчинила акцепт оферти) відповідно до п. 2.6 цього Договору.

1.4. «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «Про електронну комерцію» засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди, а саме веб-сайт, розташований на доменному імені www.glossfire.com (далі − Сайт Інтернет-магазину). Наведений електронний засіб призначений для організації продажу Товару у дистанційним спосіб, а саме через мережу Інтернет, укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.

1.5. «Акцепт» – повне та беззастережне прийняття Покупцем умов Договору.

1.6. «Товар» – об'єкт угоди сторін, який був обраний Покупцем на Сайті Інтернет-магазину шляхом здійснення Замовлення.

1.7. «Замовлення» – рішення Покупця придбати Товар, передане Покупцеві за допомогою телефонного зв'язку або електронної пошти (e-mail), зазначених на Сайті Інтернет-магазину у відповідному розділі "Контакти" (https://glossfire.com/kontakty).

1.8. «Сторони» – спільно Продавець та Покупець.

2. Загальні умови

2.1. Цей договір (оферта) є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом (тут та в інших документах, прийнятих (виданих) у процесі виконання такого договору (рахунках, накладних, актах тощо), також може іменуватися Основний договір), а саме через Інтернет-магазин, розташований на доменному імені www.glossfire.com.

Цей Договір регулює роздрібну купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

− добровільний вибір Покупцем Товару на Сайті Інтернет-магазину;

− самостійне оформлення Покупцем Замовлення на Сайті Інтернет-магазину;

− обрання способу доставки та оплати вартості Товару;

− здійснення оплати вартості Товару та їх доставки;

− обробку Замовлення, надіслання та передання Товару у власність Покупця.

2.2. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізичних та юридичних осіб).

2.3. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет за адресою www.glossfire.com та діє до моменту відкликання Оферти Продавцем.

2.4. Продавець вправі в будь-який час на свій розсуд змінити умови Оферти або відкликати її. У разі зміни Продавцем умов Оферти, зміни вступають в силу з моменту розміщення змінених умов Оферти в мережі Інтернет за адресою www.glossfire.com.

2.5. Оферта може бути прийнята (акцептована) будь-якою фізичною або юридичною особою на території України, яка має намір придбати Товар, розміщений на Сайті Інтернет-магазину.

2.6. Моментом повного та беззастережного прийняття пропозиції Продавця укласти Договір (акцептом оферти) відповідно до пункту 2 статті 642 Цивільного кодексу України та моментом укладення договору вважається здійснення Покупцем оплати (передоплати) Товару. Датою оплати вважається дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

2.7. Покупець беззастережно приймає всі умови, що містяться в Оферті в цілому (тобто в повному обсязі та без винятків).

2.8. До правовідносин, що виникають у зв'язку з цим Договором, застосовується законодавство про електронну комерцію.

2.9. Купівля-продаж Товару за індивідуальними розмірами чи іншими індивідуально визначеними Покупцем ознаками (Товар з індивідуально визначеними ознаками), здійснюється Продавцем з урахуванням положень, викладених у розділі 9 цієї Оферти.

2.10. Продавець не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення.

3. Статус Покупця

3.1. Фізична або юридична особа вважається такою, що прийняла всі умови Оферти (акцепт оферти) у повному обсязі та без винятків з моменту зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця в порядку, передбаченому у п. 8.3. та 9.4. цієї Оферти. У разі акцепту оферти одним з вищевказаних способів, фізична або юридична особа вважається такою, що уклали з Продавцем договір купівлі-продажу Товару та набуває статусу Покупця.

3.2. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої ним інформації при оформленні замовлення.

4. Предмет Оферти

4.1. Продавець на підставі замовлення Покупця та на умовах попередньої оплати здійснює продаж Товару відповідно до умов та за цінами, встановленими Продавцем в Оферті.

4.2. Доставка Товару, замовленого та оплаченого Покупцем, здійснюється Продавцем в обумовлений Офертою строк, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити повну вартість Товару. Доставка здійснюється Продавцем.

5. Порядок укладення Договору

5.1. Покупець оформляє замовлення за допомогою телефонного зв'язку або електронної пошти, зазначених на Сайті Продавця, на умовах Оферти.

5.2. При оформленні замовлення на Сайті Інтернет-магазину Покупець надає наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

5.2.1. прізвище,ім'я, по батькові Покупця Товару;

5.2.2. контактний телефон Покупця Товару;

5.2.3. електронну пошту Покупця Товару.

5.3. Найменування, кількість, ціна, строки доставки Товару вказуються Продавцем в картці Товару на Сайті Інтернет-магазину або в Комерційній пропозиції.

5.4. Волевиявлення Покупця здійснюється за допомогою подачі заявки по телефону або по електронній пошті, зазначених на Сайті, оплатою Товару.

5.5. Сайт Інтернет-магазину не редагує інформацію про Покупця.

5.6. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару) шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

5.6.1. покупець цілком та повністю ознайомлений та згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

5.6.2. він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

5.7. За взаємним волевиявленням Сторін укладення Договору купівлі-продажу товару можливе у спрощений спосіб шляхом виставлення рахунку на оплату (рахунку-фактури). Оплата за таким рахунком на оплату (рахунком-фактурою) означає погодження Покупця з умовами постачання товару за номенклатурою, ціною та кількістю, наведеними у такому рахунку на оплату (рахунку-фактурі).

6. Інформація про товар

6.1. Кожен фото-зразок Товару супроводжується текстовою інформацією у картці Товару: найменуванням, ціною, строками доставки Товару та його описом.

6.2. Всі інформаційні матеріали, представлені на Сайті Продавця, мають довідковий характер та не можуть повною мірою передавати інформацію про зовнішній вигляд та характеристики Товару. У разі виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей та характеристик Товару, Покупець зобов'язаний перед оформленням замовлення звернутися до Продавця за телефонами, вказаними на Сайті.

6.3. На прохання Покупця Продавець зобов'язаний надати (по телефону або за допомогою електронної пошти) іншу інформацію для прийняття Покупцем рішення про покупку Товару.

7. Порядок придбання Товару

7.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який Товар, представлений на Сайті Продавця. Товар може бути замовлений в будь-якій кількості. Винятки із зазначеного правила вказані в описі кожного Товару в разі проведення акцій, зняття Товару з продажу і т.п.

7.2. Замовлення може бути оформлене Покупцем шляхом подачі заявки по телефону або по електронній пошті, зазначеній на Сайті.

7.3. Після оформлення замовлення Продавець підтверджує замовлення Покупця шляхом відправлення на e-mail Покупця або в месенджер (Viber або Telegram) за номером Покупця інформації, що підтверджує прийняття замовлення та рахунок, з зазначенням найменування, ціни обраного Товару та загальної суми замовлення, який є невід'ємною частиною цього Договору.

8. Ціна Товару

8.1. Ціни на Товари визначаються Продавцем самостійно та вказуються на Сайті Інтернет-магазину.

8.2. Ціни на Товари можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку та інших чинників. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

8.3. Покупець здійснює попередню оплату в розмірі 50% від вартості Товару на підставі виставленого рахунку шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

8.4. Остаточний розрахунок за поставлену Продукцію в розмірі 50% від вартості Товару Покупець сплачує після повідомлення про факт готовності Товару.

8.5. Повідомлення про готовність Товару здійснюється Продавцем на електронну пошту Покупця та у телефонному режимі.

8.6. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.

8.7. При затримці Покупцем оплати решти суми більше 90 (дев'яноста) календарних днів, Продавець має право без повідомлення Покупця розірвати цей Договір в односторонньому порядку, при цьому Покупець зобов'язаний здійснити оплату решту суми за Товар, виготовлений за індивідуальними вимогами Покупця. Продавець має право розпоряджатися даним Товаром на свій розсуд.

9. Замовлення, порядок розрахунків та доставка Товару з індивідуально визначеними ознаками

9.1. За замовленням Покупця Продавець може продати Товар з індивідуально визначеними ознаками. Підтвердженням того, що Товар має індивідуально визначені ознаки, є Технічний проект (ескіз, креслення) Товару з індивідуальними розмірами, який надає Продавець Покупцю на підставі замовленого товару та бажаних характеристик.

9.2. Замовник (Покупець) надсилає Продавцю попередні розміри, схему та всі інші індивідуально визначені ознаки у повному обсязі, яким має відповідати Товар.

9.3. Продавець здійснює розрахунок та направляє Замовнику (Покупцю) Комерційну пропозицію.

9.4. За умови прийняття Комерційної пропозиції, Покупець здійснює попередню оплату в розмірі 50% від вартості Товару з індивідуально визначеними ознаками на підставі виставленого рахунку шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

9.5. Протягом 2-3 робочих днів Продавець готує Технічний проект (ескіз, креслення) Товару з індивідуально визначеними ознаками та надсилає його на затвердження Покупцю.

9.6. Покупець зобов’язується його підписати та направити на електронну пошту Продавця підписаний Технічний проект (ескіз, креслення) Товару з індивідуально визначеними ознаками як підтвердження факту відповідності індивідуально визначеним ознакам.

9.7. Якщо у покупця немає можливості роздрукувати та підписати Технічний проект (ескіз, креслення) Товару з індивідуально визначеними ознаками, то фактом його узгодження є лист, надісланий на електрону пошту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. або повідомлення в месенджер Viber або Telegram за номером +380681908197, в якому Покупець погоджується у повному обсязі з Технічним проектом (ескізом, кресленням) Товару з індивідуально визначеними ознаками.

9.8. Після отримання узгодженого Технічного проекту (ескізу, креслення) Товару з індивідуально визначеними ознаками, його поставка здійснюється у строки, зазначені в комерційній пропозиції.

9.9. Після повідомлення про факт наявності Товару з індивідуально визначеними ознаками, Покупець здійснює післяплату в розмірі 50% від узгодженої вартості Товару з індивідуально визначеними ознаками на підставі раніше виставленого рахунку відповідно до п. 9.4 цього Договору. При необхідності йому надсилається фото або відео матеріал його Товару.

9.10. Товар з індивідуально визначеними ознаками поверненню не підлягає.

9.11. Якщо протягом трьох місяців після оповіщення про наявність Товару з індивідуально визначеними ознаками на електронну пошту Покупця та телефоном Покупець його не забере, він переходить у власність Продавця.

10. Права та обов'язки Сторін.

10.1. Права та обов'язки Продавця:

10.1.1.Продавець зобов'язаний передати Покупцеві Товар належної якості та в узгодженій Сторонами кількості, асортименті;

10.1.2. залежно від типу Товару Продавець зобов'язаний надати Покупцю Технічний проект (ескіз, креслення) на Товар, а Покупець, в свою чергу, зобов'язаний підписати його;

10.1.3.Покупець повідомлений, що після підписання (затвердження) Технічного проекту (ескізу, креслення) зміни в замовленому Товарі не допускаються;

10.1.4. при передачі Товару Продавець має право вимагати від Покупця пред'явлення документів, що засвідчують повноваження Покупця на прийняття Товару.

10.2. Права та обов'язки Покупця:

10.2.1. Покупець має право отримати Товар належної якості та в узгодженій Сторонами кількості, асортименті та строки;

10.2.2. Покупець зобов’язаний здійснити приймання Товару по кількості, якості та асортименту, підписати відповідні документи на Товар (Товарну накладну і т.д.);

10.2.3. Покупець не має права експлуатувати Товар без ознайомлення з Інструкцією по експлуатації Товару, далі по тексту «Інструкція», яка поставляється в комплекті з Товаром;

10.2.4. Покупець зобов'язаний виконати всі вимоги, зазначені в Технічному проекті (ескізі, кресленні), якщо такий іде до замовленого Товару, та Інструкції;

10.2.5. відповідальність за порушення або невиконання Інструкції, технічних норм, зазначених в технічному проекті та експлуатації Товару, а також виплату можливих штрафів та / або сум збитків несе Покупець.

10.2.6. Покупець зобов’язаний оплатити Товар в порядку, встановленому цим Договором.

11. Доставка Товару

11.1. Доставка Товару на найближче до Покупця вантажне відділення «Нової пошти» в межах України, та адресна доставка Товару в межах м. Харкова здійснюється за рахунок Продавця.

11.2. Адресна доставка Товару за межі м. Харкова здійснюється за рахунок Покупця.

11.3. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним та кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність).

11.4. Покупець під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку або в транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості Товару, його зовнішнього вигляду та комплектності.

12. Гарантія Товару

12.1. Товар, представлений на Сайті Продавця, має гарантійний термін.

12.2. Гарантійні зобов'язання терміном 3 роки з моменту доставки Товару несе Продавець при дотриманні Покупцем всіх умов експлуатації Товару. Продавець приймає всі звернення Покупця, пов'язані з Товаром, протягом гарантійного терміну.

12.3. Гарантійний термін Товару обчислюється з моменту відвантаження Товару Покупцеві.

12.4. У випадку неготовності Покупця до прийняття Товару понад 14 (чотирнадцять) календарних днів після повідомлення Продавцем про готовність Товару гарантійний термін починає обчислюватися з 15-го календарного дня з дати повідомлення Продавцем про готовність Товару".

12.5. Продавець залишає за собою право на внесення змін в Товар з метою поліпшення його характеристик без попереднього повідомлення Покупця.

12.6. Гарантійні зобов'язання виконуються тільки в разі дотримання всіх технічних норм, зазначених в Технічному проекті (ескізі, кресленні), якщо такий був наданий, та Інструкції з експлуатації, та за наявності гарантійної карти.

12.7. Покупець повідомлений про те, що установка Товару з порушенням Технічного проекту (ескізу, креслення), якщо такий був наданий, та/або порушенням Інструкції з експлуатації є причиною виникнення недоліків в Товарі. У зв'язку з цим гарантійні зобов'язання припиняються, а будь-які недоліки Товару вважаються такими, які виникли з вини Покупця.

12.8. Гарантійні зобов'язання не поширюються в разі самостійного ремонту і / або наявності слідів спроб ремонту, розтину корпусу, механічних пошкоджень, пошкодження викликані потраплянням сторонніх предметів всередину або на панель Товару тощо.

12.9. Гарантійні зобов'язання виконуються тільки за місцезнаходженням Продавця, виїзд на місцезнаходження Товару не здійснюється.

12.10. Продавець не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки будь-якої особи, що виникли у зв'язку з необхідністю виконання гарантійного ремонту та / або заміни Товарів. Відповідні претензії виключаються.

12.11. По закінченню гарантійного терміну Продавець на свій розсуд надає сервісну підтримку на Товар. Будь-яка сервісна підтримка після закінчення гарантійного терміну здійснюється за рахунок Покупця.

13. Правила користування придбаного Товару

13.1. Покупець зобов'язаний використовувати Товар згідно з правилами та умовами експлуатації конкретно придбаного виду Товару, неухильно дотримуватися Інструкції та вимог, зазначених в Технічному проекті (ескізі, кресленні), якщо такий був наданий. У разі настання несприятливих наслідків через недотримання Покупцем правил та умов експлуатації, положень інструкції з експлуатації Товару, Технічного проекту (ескізу, креслення), якщо такий був наданий, повну відповідальність за можливі несприятливі наслідки несе Покупець.

14. Відповідальність та вирішення спорів

14.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного монтажу, використання, зберігання Товару, придбаного у Продавця.

14.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень та своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

14.3. Продавець та Покупець несуть відповідальність за невиконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.

14.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

14.5. Усі спори, що виникають між Покупцем та Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

15. Конфіденційність і захист інформації.

15.1. Персональні дані Покупця обробляються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

15.2. При розміщенні Замовлення на Сайті Продавця Покупець надає наступну інформацію: прізвище, ім'я, по батькові, контактний номер телефону, адресу електронної пошти.

15.3. Розміщення Замовлення на Сайті Продавця є виразом Покупцем згоди на обробку своїх персональних даних, в тому числі прізвища, імені, по батькові, адреси, телефону(факсу), адреси електронної пошти, а також іншої зазначеної інформації. Оформивши замовлення, Покупець погоджується з тим, що Продавець вправі доручити обробку персональних даних будь-якій третій особі на свій розсуд за умови дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних», в тому числі здійснення такою особою конфіденційності та захисту персональних даних. Згода на обробку персональних даних та інші вищевказані дії надається Покупцем без обмеження терміну дії.

15.4. Дійсна згода може бути відкликана тільки при письмовому повідомленні Покупцем Продавця не менше ніж за 30 (тридцять) днів до передбачуваної дати припинення використання даних Продавця.

15.5. Продавець використовує персональні дані Покупця в наступних формах: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних, а також будь-які інші дії з персональними даними, що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

15.6. Продавець має право за згодою Покупця відправляти інформаційні, в тому числі рекламні повідомлення, на його електронну пошту та мобільний телефон. Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови у будь-який час. Факт розміщення замовлення на Сайті Продавця є достатньою формою згоди на отримання зазначених вище повідомлень. Сервісні повідомлення, що інформують Покупця про замовлення та етапи його обробки не можуть бути відхилені Покупцем.

15.7. Продавець має право використовувати технологію «cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію та не передаються третім особам.

15.8. Продавець отримує інформацію про ip-адресу Покупця Сайту. Дана інформація не використовується для встановлення особи Покупця.

15.9. Не вважається порушенням зобов'язань розголошення інформації відповідно до обґрунтованих вимог закону. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Покупцем на Сайті в загальнодоступній формі.

15.10. Продавець має право здійснювати записи телефонних розмов з Покупцем. При цьому Продавець зобов'язується запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, і / або передачу її третім особам.

15.11. Факт оформлення Замовлення Товару з урахуванням попереднього ознайомлення з цим текстом є достатньою формою згоди на обробку його персональних даних, при цьому письмова форма або інші докази для додаткового підтвердження вільного волевиявлення Покупцем Продавцю не будуть потрібні. Оформивши замовлення, Покупець підтверджує, що його згода є конкретною та свідомою.

16. Інші умови

16.1. Цей Договір набирає чинності з дати акцепту Покупцем цієї Оферти та діє до повного виконання зобов'язань Сторонами.

16.2. При необхідності Продавець та Покупець мають право в будь-який час оформити договір купівлі-продажу Товару або Договір поставки Товару у формі письмової двосторонньої угоди, що не суперечить положенням цієї Оферти.

16.3. Продавець залишає за собою право розширювати та скорочувати товарні пропозиції на Сайті, регулювати доступ до покупки будь-якого Товару, а також призупиняти або припиняти продаж будь-якого Товару на свій власний розсуд.

16.4. При недійсності будь-якої умови цього Договору, в решті умов Договір продовжує діяти так, якби він не містив цієї умови.

16.5. Повернення Товару здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

16.6. Товар з індивідуально визначеними ознаками поверненню не підлягає.

16.7. Сторони згодні, що належним повідомленням Покупця вважається електронне повідомлення (e-mail), направлене на електронну адресу, вказану Покупцем при замовленні Товару. У випадках, прямо обумовлених в Договорі, належним є також повідомлення, здійснене за допомогою зміни змісту відповідних розділів на сайті Продавця (цін Товару, послуг, порядку їх надання та інше).

Реквізити Продавця зазначаються після оформлення Замовлення в Договорі купівлі-продажу товарів (Основному договорі) та/або рахунку на оплату (рахунку-фактурі) (пункт 5.7 Договору).

Адреса для зв’язків та листування:
61145, м. Харків, вул. Клочківська 111А

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 [2 Голоса (ов)]
No Internet Connection